300-115 pdf 300-101 questions AWS-SYSOPS exam 300-070 Exam dumps 210-260 Certification dumps 300-070 test 300-320 questions Exam dumps

Pusat Hemodialisis Felda

Pusat Hemodialisis Felda (PHF) telah memulakan operasinya sejak 23 September 1999 di Anjung Felda, Kuala Lumpur. Pada tahun 2006, Pusat Hemodialisis Felda telah didaftarkan sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 24 Jun 2010 atas nama Pusat Hemodialisis Felda (PHF). KKM telah meluluskan lesen untuk beroperasi kepada PHF pada 1 Julai 2011 dan hingga kini operasi Pusat Hemodialisis Felda telah memasuki tahun yang kelapan belas.

Kawasan Operasi Dialisis

Pusat Hemodialisis Felda yang bertempat di Tingkat Bawah, Blok A, Anjung Felda boleh memberikan khidmat dialisis kepada 120 orang pesakit pada satu masa dengan menggunakan sebanyak 20 mesin dialisis. Operasi pentadbiran PHF dikendalikan oleh seorang Pengarah dan empat (4) orang kakitangan pentadbiran serta 16 orang kakitangan klinikal termasuk sembilan (9) Jururawat Terlatih dan tujuh (7) Pembantu Dialisis dengan diketuai oleh seorang Ketua Jururawat. Pesakit juga diberikan perkhidmatan rawatan oleh seorang Pakar Nefrologi dan pengendalian harian juga diawasi oleh seorang Pegawai Perubatan (PIC).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt